Архівний відділ

Обухівської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 1 особа – начальник.photo
Кулик Оксана Миколаївна

-

начальник архівного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради, призначена на посаду Розпорядженням №176 виконавчого комітету Обухівської міської ради від 02 грудня 2011 р..

Кулик Оксана Миколаївна, 1968 (р.н.), закінчила Київський педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова.

До функцій начальника відділу відноситься керівництво діяльністю відділу, персональна відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затвердження функціональних обов'язків працівників відділу, видання наказів у межах своєї компетенції, організація та контроль їх виконання, використання коштів відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу. Забезпечує виконання планів роботи відділу, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонту документів, їх оправлення та підшивки, перевірку наявності і стану документів, видачу документів користувачам до читального залу. Також проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.